รู้หรือไม่ ? การดึงหน้า มีมาตั้งแต่ในช่วงยุค 1900s