คีลอยด์ หลังทำจมูก และตัดปีกจมูก เกิดขึ้นได้อย่างไร ?