Ulthera ทั่วหน้า กี่ช็อต ? ทำ 1 ครั้งอยู่ได้นานแค่ไหน ?
กันยายน 13, 2023
ฟิลเลอร์ Flore Max จากเกาหลี ใช้เติมส่วนไหนได้บ้าง ?
กันยายน 19, 2023